Maak gebruik van de SLIM-subsidie en investeer in de ontwikkeling van je personeel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in 2024 in totaal € 47,2 miljoen beschikbaar voor de SLIM-subsidie. Met deze subsidie kun jij investeren in de opleiding en ontwikkeling van je personeel. Zo blijf je voor je huidige en toekomstige werknemers een aantrekkelijke werkgever.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf steken over het algemeen minder geld in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers dan grote bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is het kloppend hart van de Nederlandse economie. Dat ziet de overheid ook en daarom wil ze er met de SLIM-subsidie voor zorgen dat medewerkers die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf voor deze sector behouden blijven. Want een ondernemer die aandacht heeft voor scholing, opleiding en persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers is een aantrekkelijk werkgever en bindt zijn personeel langer aan zich.

Wat is SLIM-subsidie?

SLIM is de afkorting voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Wat kun je doen met de SLIM-subsidie?

Er zijn 4 soorten activiteiten waarvoor je de SLIM-subsidie kunt aanvragen:

 1. Doorlichting van de onderneming
  De subsidie geeft je de mogelijkheid om een externe partij in te huren die binnen je bedrijf in kaart brengt waar er behoefte is aan scholing. Daarna kun je met het plan van aanpak zelf aan de slag. Een leercultuurscan aanvragen om de leercultuur binnen je bedrijf te peilen, behoort ook tot de mogelijkheden.
 2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  Je vraagt je medewerkers na te denken over hun toekomst binnen jouw bedrijf. Met zo’n loopbaan- en ontwikkeladvies blijven je medewerkers enthousiast over hun werk en hun toekomstperspectief. Zo blijven ze binding houden met jouw bedrijf en kun jij de toekomstige personeelsplanning beter invullen.

 

 1. Een methode invoeren om werknemers te stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling
  Met een kennisportaal, de oprichting van een bedrijfsschool of deelname aan een e-learning stimuleer je je medewerkers zichzelf structureel te ontwikkelen.
 2. Een praktijkleerplaats aanbieden in de derde leerweg
  Aan studenten van een mbo-opleiding in de derde leerweg kun je binnen je bedrijf een praktijkwerkplaats aanbieden. Dit is een traject voor studenten of zij-instromers die werkervaring hebben opgedaan.

Praktijkvoorbeelden van SLIM-subsidie

Er zijn diverse mogelijkheden om de SLIM-subsidie in te zetten voor de ontwikkeling van je personeel. We geven je een paar voorbeelden ter inspiratie:

 • Je kunt een digitale leeromgeving bouwen op je intranet
 • Je kunt binnen je bedrijf onderzoeken welke kennis en vaardigheden aanwezig zijn en hoe je die kunt borgen voor de toekomst
 • Je kunt je bedrijf laten doorlichten om te bekijken wat je specifieke doelgroep is, welke projecten en welke kansen er zijn
 • Je kunt zelf een opleiding ontwikkelen om kennis over te brengen op je medewerkers

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen in 2024?

Dit zijn de maximale subsidiebedragen:

 • Voor een individuele mkb-onderneming maximaal € 25.000 (2024). Subsidiepercentages: 80% voor het klein mkb, 60% voor het middelgroot mkb.
 • Voor een samenwerkingsverband (niet verbonden organisaties) maximaal € 500.000 (2024) per project, € 200.000 per deelnemende onderneming. Subsidiepercentage: 60%.
 • Voor een grootbedrijf in de landbouw, horeca of recreatie maximaal € 200.000 (2024). Subsidiepercentage: 60%.

Schakel je een externe adviseur in, dan mag je met de SLIM-subsidie een maximaal uurtarief van
€ 135 exclusief btw declareren.

Wanneer kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

In 2024 is er in 3 periodes de mogelijkheid om de SLIM-subsidie aan te vragen:

Voor het midden- en kleinbedrijf

 • Tijdvak 1: van vrijdag 1 maart om 09.00 uur tot en met donderdag 28 maart om 17.00 uur.
  Het maximaal te besteden bedrag in dit tijdvak bedraagt € 15 miljoen.
 • Tijdvak 2: van maandag 2 september om 09.00 uur tot en met maandag 30 september om 17.00 uur. Het maximaal te besteden bedrag in dit tijdvak bedraagt € 13,5 miljoen.

Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

 • Tijdvak 3: van maandag 3 juni om 09.00 uur tot en met woensdag 31 juli om 17.00 uur.
  Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het maximaal te besteden bedrag € 17,5 miljoen, voor grootbedrijven kan tot een maximum van € 1,2 miljoen worden aangevraagd.

Hoe kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Wil je gebruik maken van de SLIM-subsidie, dan kun je je aanvraag indienen via het subsidieportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de einddatum van het tijdvak waarin je je aanvraag hebt ingediend, worden alle aanvragen binnen 18 weken beoordeeld en ontvang je bericht of het wordt toegekend. Let op: alleen volledig ingevulde aanvragen worden goedgekeurd. Bij te veel aanvragen, wordt er geloot.

Bekijk ook: